Website creatie & inspiratie

Klachtenregeling

In principe gaan we er van uit dat klachten amper voorkomen aangezien we open staan voor feedback en graag meedenken als iemand niet tevreden is. Mocht iemand desondanks toch een klacht hebben dan zullen we deze klacht op hierna volgende manier behandelen:

Indiening

De persoon die een klacht heeft maakt dit (eventueel nadat hij of zij dit mondeling heeft geuit) schriftelijk kenbaar door te mailen naar mok@webbouwenaandekeukeltafel.nl. Datum van binnenkomst van deze mail is de datum waarop de klacht is ontvangen.

Er kan via mail gevraagd worden om verduidelijking.

Verwerking

Binnen 5 werkdagen na het indienen van de klacht ontvangt de klagende persoon een mail waarin wordt bevestigd dat de klacht is binnen gekomen.

Binnen 10 werkdagen wordt deze persoon geïnformeerd over de verdere afhandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard van de klacht:

1.  volgt een mail met een voorstel om de klacht af te handelen

2.  volgt een gesprek om de klagende persoon te horen en indien nodig te bespreken welke opties er zijn om het probleem op te lossen. Dit zal in principe telefonisch plaatsvinden. In onderling overleg kan hierover iets anders worden afgesproken.

Contactpersoon

Mok Heijmerink, eigenaar, is eindverantwoordelijk en behandelt de klacht. Intentie zal altijd zijn om de klacht zo goed mogelijk op te lossen en de klager serieus te nemen in de klacht en bijbehorende emoties. Verbinden staat binnen dit bedrijf voorop en zal dus ook bij deze klachtenafhandeling centraal staan.

Opvolging

Nadat de klacht is afgehandeld volgt een afsluitende mail waarin staat wat is overeengekomen of hoe e.e.a. is afgerond. Ik handel de klachten binnen 4 weken af. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt je op de hoogte gesteld en geef ik aan wanneer je uitsluitsel te kunt verwachten.

Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en gedurende 5 jaar gearchiveerd.

Niet tevreden

Indien de klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Commissie van Kwaliteitshandhaving. Vanwege ons lidmaatschap bij de NRTO zijn we daarbij aangesloten. De klacht kan schriftelijk gericht worden aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO: https://www.nrto.nl/contact/

Indien de commissie de klacht in behandeling neemt en uitspraak doet, zullen wij akkoord gaan met deze uitspraak. En zorgdragen voor een snelle handeling.

GRATIS CHECKLIST

Dit heb je nodig voor een nieuwe website

Je bent er maar 17 vinkjes van verwijderd :)

You have Successfully Subscribed!

GRATIS EBOOK

Bespaar direct tijd op het bouwen van je website

Ontdek de 7 geheimen naar sneller een betere website online

You have Successfully Subscribed!

Vraag de bonussen aan

You have Successfully Subscribed!

heb je een vraag