Website creatie & inspiratie

Algemene

voorwaarden

Voor consumenten hanteren wij de algemene voorwaarden van de NRTO.

Voor de zakelijke markt hanteren wij de volgende voorwaarden:

Beste klant of deelnemer aan een van mijn programma’s,

In deze algemene voorwaarden hebben we vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn. Als je deelneemt aan een van mijn programma’s en er is een probleem waarover je niets kan vinden in deze algemene voorwaarden, neem je dan even contact met ons op? Dan zoeken we samen een oplossing.

Als je in deze tekst een van deze woorden ziet staan, dan wordt daar formeel dit mee bedoeld:

 • Ik: H.M. Heijmerink in m’n bedrijf Webbouwen aan de keukentafel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 50871390, en gebruiker van deze algemene voorwaarden.
 • Jij: de natuurlijke- of rechtspersoon die een programma volgt of andere overeenkomst aangaat met mij.
 • Programma: Alle vormen van informatie-overdracht van mij aan jou, zowel online als offline, in groepsverband of individueel.
  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen tussen jou en mij.

Aanbod

 • Wij doen een aanbod op de website, via webinars en op andere manieren.
 • Aanbiedingen zijn geldig voor de tijd die in het aanbod wordt aangegeven, daarna niet meer.

Overeenkomst

 • De overeenkomst komt tot stand wanneer als je een cursus bestelt op webbouwenaandekeukentafel.nl.
 • Ik neem voor deze overeenkomst een inspanningsverplichting op me, maar geef geen garantie over het bereiken van het beoogde resultaat.
 • Als het nodig is, mag ik de overeenkomst (mede) door een derde laten uitvoeren.
 • Als het nodig is om de overeenkomst te veranderen, geef ik dat op tijd en vóór ingang van de verandering door.

Programma’s

 • Je kunt tegen betaling een (online) programma volgen bij me.
 • Toegang tot het programma is persoonlijk. Dus je mag je inloggegevens en de materialen uit het programma niet met anderen delen. Ook live sessies zijn alleen voor jou toegankelijk.
 • Je moet een computer of laptop en internetverbinding hebben om het programma te kunnen volgen. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of gemiste programma-onderdelen doordat je niet de juiste apparatuur of internetverbinding hebt.
 • Je houdt een jaar toegang tot het programma tenzij anders aangegeven. Wil je langer toegang tot het programma dan betaal je een verleng-fee.
 • Het programma kan gevolgd worden op de momenten die je zelf kiest tenzij anders aangegeven. Als je 1-op-1-begeleiding bent overeengekomen, spreken we samen de data af voor de begeleiding.

Vergoeding en betaling

Betaling moet gedaan zijn voordat het programma start. Ik e-mail je de factuur.

Ontbindingsrecht / Annuleringsperiode

Als klant heb je het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden te ontbinden binnen 14 dagen na inschrijving. In het geval van een dienst of een levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. Binnen deze periode ontvang je je investering volledig terug. Na de termijn van 14 dagen is het niet mogelijk om je deelname te annuleren en daarbij je investering terug te ontvangen. Je komt hier expliciet overeen dat artikel 7:408 lid 1 van het BW niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging niet mogelijk is.

Procedure van annuleren

Indien je gebruik wenst te maken van het ontbindingsrecht dien je dit binnen de bedenktijd per e- mail aan Mok Heijmerink via mok@mokx.nl te vermelden. Je ontvangt hierop een bevestiging per e-mail van ontvangst. Hierna zal je toegang tot het cursusmateriaal en de online community worden geannuleerd en alle geplande mails rondom de training worden niet meer verzonden. Je ontvangt na annulering een creditfactuur voor je eigen administratie en binnen veertien dagen ontvang je je investering terug op het gewenste bankrekeningnummer.

Bij vragen rondom de annulering kun je terecht bij mok@mokx.nl

Aansprakelijkheid

 • Wij zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, waaronder stagnatie in de geregelde gang van zaken in je onderneming, gederfde winst, gemiste besparingen en gevolgschade, op welke manier dan ook verband houdend met of veroorzaakt door de uitvoering van werkzaamheden door mij en het aangeboden programma.
 • Je hebt de keuze om de opgedane kennis tijdens het programma wel of niet toe te passen. Ik ben niet aansprakelijk voor de gevolgen van die keuze of hoe je de kennis toepast, en mogelijke gevolgen of schade voor jou.
 • Wij zijn alleen maar aansprakelijk bij een wettelijke of contractuele toerekenbare tekortkoming.

Klachtenprocedure

In principe gaan we er van uit dat klachten amper voorkomen aangezien we open staan voor feedback en graag meedenken als iemand niet tevreden is. Mocht iemand desondanks toch een klacht hebben dan zullen we deze klacht op hierna volgende manier behandelen:

Indiening. De persoon die een klacht heeft maakt dit (eventueel nadat hij of zij dit mondeling heeft geuit) schriftelijk kenbaar door te mailen naar mok@webbouwenaandekeukeltafel.nl. Datum van binnenkomst van deze mail is de datum waarop de klacht is ontvangen. Er kan via mail gevraagd worden om verduidelijking.

Verwerking. Binnen 5 werkdagen na het indienen van de klacht ontvangt de klagende persoon een mail waarin wordt bevestigd dat de klacht is binnen gekomen.

Binnen 10 werkdagen wordt deze persoon geïnformeerd over de verdere afhandeling van de klacht. Afhankelijk van de aard van de klacht:

1.  volgt een mail met een voorstel om de klacht af te handelen

2.  volgt een gesprek om de klagende persoon te horen en indien nodig te bespreken welke opties er zijn om het probleem op te lossen. Dit zal in principe telefonisch plaatsvinden. In onderling overleg kan hierover iets anders worden afgesproken.

Contactpersoon. H.M. Heijmerink, eigenaar, is eindverantwoordelijk en behandelt de klacht. Intentie zal altijd zijn om de klacht zo goed mogelijk op te lossen en de klager serieus te nemen in de klacht en bijbehorende emoties. Verbinden staat binnen dit bedrijf voorop en zal dus ook bij deze klachtenafhandeling centraal staan.

Opvolging. Nadat de klacht is afgehandeld volgt een afsluitende mail waarin staat wat is overeengekomen of hoe e.e.a. is afgerond. Ik handel de klachten binnen 4 weken af. Indien deze termijn niet haalbaar is, wordt je op de hoogte gesteld en geef ik aan wanneer je uitsluitsel te kunt verwachten. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld en gedurende 5 jaar gearchiveerd.

Niet tevreden. Indien de klacht niet naar uw tevredenheid is afgehandeld, kunt u zich wenden tot de Commissie van Kwaliteitshandhaving. Vanwege ons lidmaatschap bij de NRTO zijn we daarbij aangesloten. De klacht kan schriftelijk gericht worden aan deze commissie ter attentie van het secretariaat van de NRTO: https://www.nrto.nl/contact/

Indien de commissie de klacht in behandeling neemt en uitspraak doet, zullen wij akkoord gaan met deze uitspraak. En zorgdragen voor een snelle handeling.

Hopelijk is alles duidelijk zo. Zo niet, laat het me dan alsjeblieft weten door te mailen naar mok@mokx.nl.

Ik hoop je binnenkort aan de (digitale) keukentafel te ontmoeten!

 

Mok Heijmerink – mok@mokx.nl
Bedrijfsgegevens: Webbouwen aan de keukentafel – Soesterengweg 8, 3761 AV Soest
KvK 50871390 – BTW NL161186713B02

GRATIS CHECKLIST

Dit heb je nodig voor een nieuwe website

Je bent er maar 17 vinkjes van verwijderd :)

You have Successfully Subscribed!

GRATIS EBOOK

Bespaar direct tijd op het bouwen van je website

Ontdek de 7 geheimen naar sneller een betere website online

You have Successfully Subscribed!